Recently added item(s)

เกี่ยวกับวธูธร

The ULTIMATE OEM COSMETICS

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง วธูธร หรือในนาม บริษัท วธูธร จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2552 เราคือผู้เชียวชาญ ด้านการผลิต โดยดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบบครบวงจร เรามีความเชียวชาญในการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องสำอางให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่ การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ให้ได้ตรงตามมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เราบริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของการบริการหลังการขายและธุรกิจของลูกค้า เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในการลงทุน ภายใต้งบประมาณเงินลงทุนที่เหมาะสม เรารองรับธุรกิจเครื่องสำอางตั้งแต่ขนาด เล็ก SME ไปจนถึงส่งออกต่างประเทศ ด้วยผลการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001, ISO22716(GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการผลิตเครื่องสำอางที่ดีในระดับสากลสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ และได้รับ GMP ASIAN จากกระทรวง สาธารณสุขเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และบริการจากเราทำให้การเป็นเจ้าของ ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นเรื่อง ง่ายๆ easy easy own business beauty
 

เราจะผลิตเครื่องสำอางที่ดีที่สุด
เพื่อแบรนด์ของคุณ

พันธะกิจ S-Q-S-S

ที่สุดของมาตรการรักษาความลับขั้นสูง ข้อมูลธุรกิจปลอดภัย มั่นใจไร้กังวลพันธะกิจสำคัญประการ แรกสุดที่ยึดถืออย่างเคร่งครัดการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า สูตรการผลิตและความลับต่างๆ คือหัวใจ ของการทำธุรกิจ
ที่สุดของระบบมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ISO9001, ISO22716(GMP) , GMP ASIAN ความ สำคัญกับคุณภาพของการผลิตเครื่องสำอาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ในระดับสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจ ได้ว่า ลูกค้าของจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากลระดับโลก
ที่สุดของการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะลูกค้าเปรียบเสมือนเพื่อน และ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืน สู่ความสำเร็จร่วมกัน
ที่สุด ของการสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากแบรนด์อื่น ทำให้เครื่องสำอางที่ผลิตกับวธูธร มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร (Uniqueness Cosmetics) เป็นที่จดจำ สามารถครองใจผู้บริโภคได้ใน วงกว้าง มุ่งมั่นร่วมกัน สู่ความต่างทางธุรกิจ